Gino runs 1970 Jaguar E-Type Roadster, 51K original miles!

Gino runs a 1970 Jaguar E-Type Roadster for viewers!

http://www.youtube.com/watch?v=WiIeoJ-FiYI